ôm tiền bỏ trốn-Ôm tiền của khách bỏ trốn, nhân viên ngân hàng nhắn tin... xin lỗi