ôm gãy xương sườn-Bị nam đồng nghiệp ôm quá mạnh, cô gái gãy 3 xương sườn