Olympic 2020-Người Nhật hoảng loạn vì virus corona, Olympic 2020 có khả năng bị hủy