ốc sên-Tại sao ốc sên không bị thương khi bò qua lưỡi dao mài sắc lẹm?