oanh kiều-'Bán chồng' kết thúc với luật nhân quả, Hưng bị liệt suốt đời vì phản bội vợ tật nguyền