ô to Trung Quốc-Chuyện chưa từng có, ô tô Tàu về Việt Nam cháy hàng