ô tô khách-Xe khách mất lái lao vào ven đường, hành khách phá cửa kính thoát thân