ô tô bốc cháy vì mắc rơm rạ-Video: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt giữa đường vì rơm rạ, tài xế khóc lóc nhờ lấy giúp giấy tờ trong xe