ô tô-Thanh niên chạy xe máy 'bay' lên cao rồi văng xa hàng mét dưới mưa vì cú đâm đau đớn từ ô tô