ô nhiễm môi trường-Hà Nội chi 114 tỷ phun nước hạ nhiệt: Nhiều quận, huyện hẹn... mùa thu mới phun