ô nhiễm môi trường-Lốp xe gây ra ô nhiễm nhiều hơn 1000 lần so với khói từ ống xả