ô nhiễm không khí-Ảnh: Hà Nội mù mịt, nhiều phương tiện phải bật đèn di chuyển trong giờ cao điểm