ô nhiễm không khí-Không khí Hà Nội 'sạch bong' trong ngày thời tiết rét đậm 14 độ