ổ dịch covid-19-Họp khẩn trong đêm khi xuất hiện ổ dịch Covid-19 liên quan đến nhiều học sinh, giáo viên