ổ dịch bạch mai-Chủ tịch Hà Nội: Ổ dịch Bạch Mai đã được kiểm soát tốt