nuôi hổ trong khách sạn-Năm Dần, choáng với khách sạn mang cả 'chúa sơn lâm' vào phòng cho du khách