nước thải-Người phụ nữ ở Hải Phòng bị bỏng hóa chất khi lội qua mương nước