nước sạch sông đà-Phó Chủ tịch Hà Nội: 'Trợ giá nước sông Đuống đúng quy định pháp luật'