nước lũ-Hồi hộp chứng kiến hơn 40 người đàn ông 'bốc' căn nhà sàn ra khỏi vùng lũ lụt