núi lửa-Núi lửa ở Italy phun trào, 1 khách du lịch thiệt mạng