Nữ trưởng phòng Tỉnh ủy mượn bằng tiến thân-Bố chồng bà Ái Sa là nguyên Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk