nữ sinh tử vong-Mâu thuẫn với gia đình, nữ sinh 17 tuổi nhảy cầu tự tử