nữ sinh tát nhau-Sốc: Nhóm nữ sinh túm tóc, tát liên hồi bạn học trong sự thờ ơ của người xung quanh