nữ sinh sân khấu điện ảnh-Kẻ cưỡng bức, sát hại nữ sinh trường điện ảnh từng mở Trung tâm dạy đồ họa