Nữ sinh lớp 10-Chân dung nữ sinh Tiền Giang xuất sắc giành 4 điểm 10 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10