nữ sinh Đắk Lắk nhiễm Covid-19-Mẹ của nữ sinh viên mắc Covid-19 ở Đắk Lắk mong mọi người thấu hiểu cho con!