nữ shipper-Shipper vừa đến lấy hàng, ngoại hình và chiếc xe cô đi đã khiến chủ shop phát 'ngại'