nữ phóng viên vtv8 bị hành hung-Nữ phóng viên VTV8 bị đôi nam nữ đánh tới tấp khi đang tác nghiệp