Nữ phóng viên thể thao-Bắt giữ người đàn ông sàm sỡ nữ phóng viên thể thao đang dẫn trực tiếp ở Mỹ