nữ nhân viên tiệm vàng lấy cắp nữ trang-Vụ nữ nhân viên trộm 2.380 nhẫn vàng ở Bình Phước: Tính tình hiền lành, suốt hơn 4 năm đi làm chưa từng nghỉ ngày nào