Nữ giảng viên-Âu Hà My tỏ thái độ khi có người nhắc tới chồng cũ