nữ công gia chánh-Mua được quả dưa bổ thử thì vỏ ngoài mềm như nhựa dẻo nhưng bất ngờ hơn với phần ruột bên trong