NTK Việt Hùn-H'Hen Niê bình tĩnh đáp trả khi bị cho rằng 'thêu dệt' hoàn cảnh sống khó khăn