NSND Lan Hương-NSND Lan Hương: Tôi cũng có tác động một chút để có cơ... săn chắc hơn