NS Việt Hương-Bị antifan nói làm việc này suốt 20 năm, NS Việt Hương đáp căng: 'Vu khống thì bỏ qua 1 lần, lần sau công an kiếm nhé'