NS Đức Huy-Chân dung vợ trẻ đẹp, kém 44 tuổi của nhạc sĩ Đức Huy