Nốt ruồi-Tại sao phụ nữ Ân Độ thích điểm một nốt ruồi giữa trán?