noru-Bất chấp nguy hiểm, hàng chục người lao xuống đập vợt cá