nông sản việt-Mỹ đề nghị Việt Nam giảm thuế nhập khẩu nhiều nông sản