nông sản-Hàng chục xe trái cây vẫn đang chờ thông quan sang Trung Quốc