Nokia X7-Nokia X7 công bố ngày 16/10, camera kép, tai thỏ đẹp hơn iPhone Xs