Nokia về Việt Nam-Trải nghiệm nhanh 'quả chuối' Nokia 8110 vừa về VN