nổi tiếng-'Mỹ nữ mì tôm' đang xuất hiện khắp nơi: Họ là ai, như nào mà các anh giai thừa nhận cứ 'ngon là ăn'?