nỗi khổ của con gái-Nỗi khổ của con gái trán dô: Mũi tẹt, mắt híp, răng hô còn thẩm mỹ được còn trán sân bay thì biết sửa đường nào đây?