nói dối-Á hậu Phương Nga phải giấu giếm, nói dối những gì về tình yêu với Bình An?