Nội Bài-Taxi được hoạt động để đón hành khách tại sân bay, ga tàu