nợ xấu-Vừa hoàn tất bán vốn, BIDV vừa dồn dập đấu giá tài sản để xử lý nợ xấu