nợ xấu-Bi hài chuyện thu hồi tài sản bảo đảm

  • Bi hài chuyện thu hồi tài sản bảo đảm

    Bi hài chuyện thu hồi tài sản bảo đảm

    Dù quá trình xử lý nợ xấu đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng có nhiều khoản nợ, ngân hàng vẫn trầy trật xử lý

  • Bầu Kiên rút lui, VietBank 'kẹt' lại với 608 tỷ đồng nợ xấu nhóm 5

    Bầu Kiên rút lui, VietBank 'kẹt' lại với 608 tỷ đồng nợ xấu nhóm 5

    Hơn 6 tháng tính từ thời điểm nhóm cổ đông liên quan tới ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) thoái gần hết vốn, còn bà Đặng Ngọc Lan rút khỏi HĐQT VietBank, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VietBank đã giảm 20% so với cùng kỳ năm 2018. Còn khoản 608,1 tỷ đồng nợ xấu nhóm 5 của ngân hàng dường như vẫn chưa được xử lý.