nổ súng bắn người-Giang hồ đất Cảng nổ súng vào nhà dân, một người bị bắn trọng thương