nợ ngân hàng-Ngã ngửa 'lý lịch' xấu vì khoản nợ xấu 1 đồng treo suốt 3 năm