Nổ kinh hoàng-Video: Nổ kinh hoàng tại trạm xăng, khách hàng bỏ chạy tán loạn