Nổ khí gas-Mỹ: Nổ tại trung tâm phục hồi chức năng, 7 người thương vong