nổ bình ga-Hàng chục bình gas mini phát nổ văng vào nhà dân, nhiều tài sản 'cháy oan'